سیلیکاژل چیست؟

سیلیکاژل نوعی فرم آمورف و متخلخل از دی اکسید سیلیکون (سیلیس) است که از یک چارچوب سه بعدی نامنظم اتم های سیلیکون و اکسیژن متناوب با حفره ها و منافذ در مقیاس نانومتر تشکیل شده است. حفره ها ممکن است حاوی آب یا مایعات دیگری باشند، یا ممکن است توسط گاز یا خلاء پر شوند. […]