تلفن:

02644215890                 بخش پروفیل و یراق آلات

09120647176                 مدیرفروش پروفیل و یراق آلات

02644215780                 بخش شیشه وملزومات

09120876848                 مدیرفروش شیشه وملزومات

 

آدرس:استان البرز هشتگرد قدیم – میدان جهاد بلوار سپاه – بلوار شهید حججی