مجموعه ما یک دفتر و انبار مرکزی درهشتگرد و یک دفتر و انبار نیز در قزوین دارد.
فعالیت ما از سال80 با ساخت و نصب درب و پنجره و شیشه های دوجداره آغاز شد
در سال ۸4 مجموعه بازرگانی مددی را تاسیس کردیم.
زمینه های فعالیت
ابتدا در زمینه ساخت درب و پنجره دوجداره و مونتاژ شیشه دوجداره فعالیت داشتیم.
با گسترش فعالیت و تاسیس دفتر هشتگرد، سایر موارد به زمینه کاری مجموعه اضافه شد.
برندهای کاری
مجموعه بازرگانی مددی، نمایندگی پروفیل آک و وینتک را در اختیار دارد که دارای 15 سال گرانتی میباشد و همپنین نمایندگی شیشه کاوه را نیز دارد.
یراق آلات vhs
یراق آلات جیویس
یراق آلات ویناک
انواع دکوراتیو
تعهدات کاری
گارانتی محصولات این شرکت ها برعهده شرکت اصلی خواهد بود.
ما بعنوان نمایندگی وظیفه داریم گارانتی را بدون قید و شرط به مشتری ارائه دهیم.
این شرکت ها برای همه محصولاتشان گارانتی ۱0 الی 15 ساله ارائه می دهند.